Word of Warcraft Private Server (MariaDB naar Oracle APEX Ontwikkelen)

Door stealthgun op dinsdag 26 mei 2020 16:00 - Reacties (11)
Categorie: Algemeen, Views: 3.851

Vanwege de Corona maatregelen heb ik de laatste tijd thuis wat meer tijd over. Dus het was weer eens tijd voor een uitzoek projectje.

Ik heb al wel vaker op Private Servers van World of Warcraft gespeeld, het is een grijs gebied. Maar dacht waarom het niet zelf eens proberen op te zetten. Dat is de Shattered Sun Sever geworden.

Ik kwam uit op de CMaNGOS core, wat je nodig hebt is een Server een database en je bent klaar. Alleen nu is het jammere dat mijn "hoofd" database een Oracle 18c (XE) database is.


Dus hoe verenig je dat? De CManNGOS database staat dus nu in een MariaDB database op mijn (Gentoo) Linux server. Maar mijn website(s) draaien op Oracle APEX. Een van deze websites is dus nu ook de website van de WoW server: https://tbc.gjdwebserver.nl.

Zelf vind ik Oracle heel fijn, dit omdat het mijn werk is maar ook omdat je vrijwel alles kan doen vanuit een Oracle database. Alle mails die verstuurd worden vanuit de website komen van de Oracle Database via de "utl_smtp" procedure. Hierdoor is het mogelijk om een procedure te maken die de email verstuurd.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
create or replace PROCEDURE PROC_SEND_MAIL (v_to varchar2, v_from varchar2, v_subject varchar2, v_body varchar2) AS 

smtp_conn utl_smtp.connection;

BEGIN
smtp_conn := utl_smtp.open_connection('smtp.example.com', 25); -- SMTP on port 25 
utl_smtp.helo(smtp_conn, 'smtp.example.com');
utl_smtp.mail(smtp_conn, v_from);
utl_smtp.rcpt(smtp_conn, v_to);

utl_smtp.data(smtp_conn,
'From: From Name <'||v_from||'>' || utl_tcp.crlf ||
'To: ' || v_to || utl_tcp.crlf ||
'Subject: ' ||v_subject||utl_tcp.crlf||
'MIME-Version: 1.0'||utl_tcp.crlf||
'Content-type:text/html;charset=iso-8859-1'||utl_tcp.crlf||
utl_tcp.crlf || v_body);

utl_smtp.quit(smtp_conn);

END PROC_SEND_MAIL;


Maar hoe krijg je nou de MariaDB informatie in je Oracle Database? Het antwoord is een database link aanmaken. Wat je hiervoor als eerste nodig hebt is een ODBC koppeling naar je MariaDB database.

Daarna moet je wat aanpassingen doen in je Oracle installatie namelijk wat config bestanden aanpassen zodat je de ODBC koppeling kan gebruiken. Een goede uitleg daarover kan je hier vinden.

Als je de koppeling werkend hebt kan je hele leuke dingen doen, want je kan namelijk de Logica vanuit je Oracle database gebruiken om data te manipuleren of uit de MariaDB database te halen. Een voorbeeld hiervan zijn ingame tickets, deze zet ik om in een zelf gemaakt ticket systeem in de Oracle Database met Oracle APEX als frontend.

Ik heb een view aangemaakt die de benodigede gegevens laad vanuit de MariaDB database, dit omdat je vanuit een Procdure (of functie) niet direct de DBLINK kan aanroepen.

code:
1
2
 CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW "TBC"."VIEW_INGAME_TICKETS_FIXED" ("id", "category", "state", "status", "level", "author_guid", "author_name", "locale", "mapid", "x", "y", "z", "o", "TEXT", "created", "updated", "seen", "answered", "closed", "assignee_guid", "assignee_name", "conclusion", "notes") DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" AS 
 select "id","category","state","status","level","author_guid","author_name","locale","mapid","x","y","z","o","TEXT","created","updated","seen","answered","closed","assignee_guid","assignee_name","conclusion","notes" from VIEW_INGAME_TICKETS_FIXED@DBLINK_TBCCHARACTERS;


Hier na kan je de data dus opslaan en manipuleren zoals ik in deze procedure doe.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
create or replace PROCEDURE PROC_MIGRATE_TICKETS AS 
v_id number;
v_charid number;
v_ticketid number;
v_accountid number;

v_date number;

v_username varchar2(32767);
v_email varchar2(32767);

v_from varchar2(32000);
v_text varchar2(32000);
v_subject varchar2(32000);
v_text_temp1 varchar2(32000);
v_text_temp2 varchar2(32000);

--Get the open tickets into the cursor with their ID's
CURSOR c_opentickets IS 
    SELECT "id","author_guid" FROM VIEW_INGAME_TICKETS_FIXED WHERE "state" = 0 AND "closed" = 0;

BEGIN
  --INSERT THE TICKETS INTO THE SYSTEM
  INSERT INTO TBL_WEB_TICKETS (INGAMETID,USERMADE,TITLE,"DESCRIPTION",STATUS,ISSUETYPE) SELECT "id",FUNCTION_FIND_ACCOUNTID_FROM_CHARID("author_guid"),'Ingame ticket',TEXT,'New','Ticket' FROM VIEW_INGAME_TICKETS_FIXED WHERE "state" = 0 AND "closed" = 0;
  COMMIT;
  
  --Loop trough the cursor and see     
  OPEN c_opentickets;
  LOOP
  FETCH c_opentickets INTO v_id,v_charid;
  EXIT WHEN c_opentickets%notfound; 
  
  SELECT TID INTO v_ticketid FROM TBL_WEB_TICKETS WHERE INGAMETID = v_id;
  v_accountid := FUNCTION_FIND_ACCOUNTID_FROM_CHARID(v_charid);
  
  --Get the email from the databse
  SELECT "email" INTO v_email FROM VIEW_ACCOUNT WHERE "id" = v_accountid;
  SELECT "username" INTO v_username FROM VIEW_ACCOUNT WHERE "id" = v_accountid;
  
  --Send a mail to the ingame character with the web ticket id
   
  SELECT EMAILFROM INTO v_from FROM TBL_WEB_EMAILS WHERE EID = 2;
  SELECT EMAILHEADER INTO v_subject FROM TBL_WEB_EMAILS WHERE EID = 2;
  SELECT EMAILTEXT INTO v_text_temp1 FROM TBL_WEB_EMAILS WHERE EID = 2;
    
  v_text_temp2 := regexp_replace(v_text_temp1, '<<username>>', v_username);
  v_text := regexp_replace(v_text_temp2, '<<ticketid>>', v_ticketid);
    
  PROC_SEND_MAIL(v_email, v_from, v_subject, v_text);
        
  END LOOP;  
  CLOSE c_opentickets;  
  
  v_date := ROUND((SYSDATE - DATE '1970-01-01' ) * 86400);
  
  --Update the MySQL database so the tickets are now closed ingame
  UPDATE VIEW_INGAME_TICKETS SET "state" = 1, "closed" = v_date WHERE "state" = 0 AND "closed" = 0;
  COMMIT;
END PROC_MIGRATE_TICKETS;


De mogelijkheden zijn nu eindeloos. Kijken hoeveel spelers online zijn en dit op de website plaatsen? Maak een view aan en het werkt.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
 CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW "TBC"."VIEW_PLAYER_ONLINE_COUNT" ("REALMID", "PLAYERCOUNT", "PLAYERCOUNTALLIANCE", "PLAYERCOUNTHORDE") DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" AS 
 SELECT RL."id" AS REALMID, count(CASE WHEN CH."online" = 1 THEN 1 END) AS PLAYERCOUNT, count(CASE WHEN CH."online" = 1 AND CH."race" IN (1,2,3,4,11) THEN 1 END) AS PLAYERCOUNTALLIANCE, count(CASE WHEN CH."online" = 1 AND CH."race" IN (5,6,7,8,9,10) THEN 1 END) AS PLAYERCOUNTHORDE
FROM "realmlist"@DBLINK_TBCREALMD RL
, "account"@DBLINK_TBCREALMD AC
, "characters"@DBLINK_TBCCHARACTERS CH
WHERE AC."active_realm_id"(+) = RL."id"
AND AC."id" = CH."account"(+)
GROUP BY RL."id";


Mensen onderschatten wel eens wat de kracht is van een Database en leggen alles op het programmeren terwijl naar mijn idee je veel kan vanuit een goede database zonder dat je een regel code buiten de database hoeft te typen. Oracle APEX draait nu eenmaal ook in de database zelf, waardoor alle data die gebruikt wordt bijna niet over en weer hoeven te worden gestuurd.

Heb je intresse in de server of wil je meer informatie over hoe APEX of Oracle werkt? Je bent altijd welkom op de Discord Server: https://discord.com/invite/rASJru2

Volgende: Gentoo on a PinePhone 02-'21 Gentoo on a PinePhone
Volgende: Dark Harvest: Grote update aan het spel 09-'19 Dark Harvest: Grote update aan het spel

Reacties


Door Tweakers user sfranken, woensdag 27 mei 2020 00:13

Noem me ouderwets, maar ik vind dat dit soort logica niet in een database(-engine) thuishoren maar daarbuiten. Iets met scheiden van problemen en meer van dat soort ongein.

Kun je me misschien wat meer info geven over dit soort DB logica, en wat het voordeel is ten opzichte van een applicatie die met je DB babbelt en verder de logica afhandelt?

Door Tweakers user stealthgun, woensdag 27 mei 2020 00:35

sfranken schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 00:13:
Noem me ouderwets, maar ik vind dat dit soort logica niet in een database(-engine) thuishoren maar daarbuiten. Iets met scheiden van problemen en meer van dat soort ongein.

Kun je me misschien wat meer info geven over dit soort DB logica, en wat het voordeel is ten opzichte van een applicatie die met je DB babbelt en verder de logica afhandelt?
Ja voor mij zit het voordeel in snelheid (want data hoeft je niet uit de database te halen). Verder is het onbeperkt schaalbaar, want als je een Oracle Cluster maakt geldt deze logica dus over de gehele cluster.

Ik weet dat deze manier voor veel programmeurs "niet kan" want je doet het niet in de database enzo. Maar voor een MySQL/MariaDB of PostgreSQL database snap ik dat. Maar voor een Oracle database met zijn PL/SQL met de mogelijk om APEX te draaien zie ik niet in waarom ik juist data programatuur uit de database zal halen naar een externe applicatie toe. Procedures en Functies zijn namelijk (vooral met grote data setten) altijd sneller dan de data eerste naar een externe applicatie halen en dan het manipuleren.

Het is mogelijk om via de Oracle database via ORDS (Oracle Restfull Data Services) REST API's te maken direct op je database, nu is het voor productie aan te raden er in iedergeval een TOMCAT server voor te zetten maar dat is technisch gezien niet nodig.

Dit alles maakt de programmatuur ontzettend flexibel, je kan het namelijk ineens overal draaien waar een Oracle database draait.

Sidenote:
Ik ben Technisch Oracle Consultant bij een groot Nederlands IT bedrijf, dus ik heb veel ervaring met Oracle Databases.

[Reactie gewijzigd op woensdag 27 mei 2020 00:37]


Door Tweakers user edeboeck, woensdag 27 mei 2020 09:14

Met in een ver verleden ooit nog een tijd de rol van DBA opgenomen te hebben, maar die al een hele tijd ingeruild te hebben voor developer-role, heb ik een voorliefde voor beide kanten en snap ik jouw redenering wel: zolang de DBA weet wat hij doet, en de nodige code niet te complex/groot, is er inderdaad niet zoveel aan de hand. Omdat de kennis van de DB beter is, kan je inderdaad grote performantiewinst boeken (met nog maar iets simpel als het aanmaken van een view bijvoorbeeld).
Anderzijds is het qua performantie natuurlijk wel zo dat je nu naar MariaDB gaat via ODBC... en daardoor zou het me zeer sterk verwonderen dat je hoegenaamd ook maar iets van performantiewinst hebt t.o.v. een front-end programmeren op die MariaDB (hoogstwaarschijnlijk integendeel zelfs).
Nu goed, zolang de performantie voor jouw doel voldoende is, zal deze oplossing voor jóu allicht de meest gewenste zijn, gezien het feit dat je je het meest thuis voelt in die Oracle DB.

Muggenziftmodus:
PL/SQL is niet gelimiteerd tot Oracle DB's (heb dat in mijn tijd bij IBM nog gebruikt op DB2), maar dit terzijde.

Door Tweakers user Strykeforce, woensdag 27 mei 2020 09:51

Ik snap je beredenatie dat het allemaal in de database kan en dat mensen "onderschatten" wat de kracht is van een (oracle) database. Ja dit kan allemaal prima, ja Oracle kan ontzettend veel en kan het allemaal vrij snel, als je maar genoeg betaald natuurlijk wat een eerste punt is voor veel organisaties. Je zal nu waarschijnlijk wel de express editie gebruiken maar eenmaal meer load op je systeem en je moet upgraden naar duurdere versies waarbij je in het oerwoud van licentie opties snel verzuimd raakt.

Die load overigens maak je ook nog zwaarder op je systeem omdat het zo makkelijk is om alles weer in oracle te maken, het wordt een beetje een visieuze cirkel op die manier, dat hoeft niet slecht te zijn zeker niet maar alle voordelen zijn net zo goed te noemen door het te programmeren buiten de database. Als Oracle consultant wordt jij gewoon betaald natuurlijk en hoef je die licenties niet te betalen ;)

Zo moeilijk/sloom is het niet om mailtjes te versturen buiten de DB om of om counts weer te geven, of het ook zo loeisnel moet zijn kan je je ook afvragen, caching van data etc maakt een hoop mogelijk.

Vergeet ook even niet dat jij simpelweg in een andere taal zit te programmeren ;), een taal overigens die alleen in een Oracle database zal werken. Dus flexibel: mwah dat valt wel mee,

Door Tweakers user stealthgun, woensdag 27 mei 2020 13:21

Strykeforce schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:51:
Ik snap je beredenatie dat het allemaal in de database kan en dat mensen "onderschatten" wat de kracht is van een (oracle) database. Ja dit kan allemaal prima, ja Oracle kan ontzettend veel en kan het allemaal vrij snel, als je maar genoeg betaald natuurlijk wat een eerste punt is voor veel organisaties. Je zal nu waarschijnlijk wel de express editie gebruiken maar eenmaal meer load op je systeem en je moet upgraden naar duurdere versies waarbij je in het oerwoud van licentie opties snel verzuimd raakt.

....
het klopt dat dit niet voor iedereen is, Voor een MKB bedrijf is een Oracle Datbase (op de cloud versie na) bijna onbetaal baar.

Maar als je bijvoorbeeld in een XE begint, maar je gaat daarna naar de cloud kan je alles 1 op 1 meenemen. Gewoon alles exporteren en het werkt.

En de mailtjes, dat klopt dat is gewoon een "leuk" iets maar geeft de mogelijkheden aan want dat is een van de dingen die je niet verwacht.

Qua flexibility bedoelde ik meer de plek waarop je de programmatuur kan draaien, want je hebt inmmers alleen een Oracle Datbase nodig. Ja je bent vendor locked, maar op het moment dat je Oracle APEX gebruikt vendor lock je je zelf ook al.

Door Tweakers user stealthgun, woensdag 27 mei 2020 13:23

edeboeck schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:14:
Met in een ver verleden ooit nog een tijd de rol van DBA opgenomen te hebben, maar die al een hele tijd ingeruild te hebben voor developer-role, heb ik een voorliefde voor beide kanten en snap ik jouw redenering wel: zolang de DBA weet wat hij doet, en de nodige code niet te complex/groot, is er inderdaad niet zoveel aan de hand. Omdat de kennis van de DB beter is, kan je inderdaad grote performantiewinst boeken (met nog maar iets simpel als het aanmaken van een view bijvoorbeeld).
dit terzijde.

....
Dat klopt je hebt altijd een beetje performence verlies hoe klein die ook is, maar ik heb dit als voorbeeld gebruikt over wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb heel lang in de PHP programmeer hoek gewerkt voordat ik Consultant werd, daar wordt gewoon (simpele trigger) logica niet in de database gezet.

Wat ik vooral wou die is een beetje de programmeerders opschudden, het is natuurlijk altijd smaak wat je wilt doen en hoe je het doet, maar dit is een manier.

[Reactie gewijzigd op woensdag 27 mei 2020 13:24]


Door Tweakers user Zebby, woensdag 27 mei 2020 20:55

Ik heb ook een aantal jaren als ontwikkelaar gewerkt op een extreem performance gevoelige Oracle DB. Die hadden wel een losse schil gebouwd die direct kon interfacen, maar de echte magie gebeurde in de PL/SQL packages.

En theorie daargelaten, PL/SQL is toch gewoon programmeren/code...

Door Tweakers user stealthgun, woensdag 27 mei 2020 22:04

Zebby schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:55:
Ik heb ook een aantal jaren als ontwikkelaar gewerkt op een extreem performance gevoelige Oracle DB. Die hadden wel een losse schil gebouwd die direct kon interfacen, maar de echte magie gebeurde in de PL/SQL packages.

En theorie daargelaten, PL/SQL is toch gewoon programmeren/code...
Dat klopt dat PL/SQL gewoon programmeren is, maar deze draait native op de datbase wat het wel uniek maakt.

Door Tweakers user RobIII, donderdag 28 mei 2020 16:17

offtopic:
Je hebt een typo in je titel ;)

Door Tweakers user edeboeck, maandag 1 juni 2020 09:12

stealthgun schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 13:23:
[...]


Dat klopt je hebt altijd een beetje performence verlies hoe klein die ook is, maar ik heb dit als voorbeeld gebruikt over wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb heel lang in de PHP programmeer hoek gewerkt voordat ik Consultant werd, daar wordt gewoon (simpele trigger) logica niet in de database gezet.

Wat ik vooral wou die is een beetje de programmeerders opschudden, het is natuurlijk altijd smaak wat je wilt doen en hoe je het doet, maar dit is een manier.
Ik moet eerlijk toegeven dat ikzelf ook veel te weinig gebruik maak van triggers terwijl dat inderdaad vaak heel/meest efficiënt is. Volgens mij is dat het gevolg van gestart te zijn in een bepaald denkpatroon ("ik ben hier nu mijn logica aan het programmeren") gecombineerd met het feit dat het makkelijker onderhoudbaar is als alle logica bij elkaar staat (als tegengewicht voor de spaghetticode die we vroeger moesten programmeren ;) ). Bedankt voor de wake-upcall dus.

Door Tweakers user BadpunK, dinsdag 2 juni 2020 19:46

stealthgun schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 22:04:
[...]


Dat klopt dat PL/SQL gewoon programmeren is, maar deze draait native op de datbase wat het wel uniek maakt.
PL/SQL en/of T-SQL.. what's the difference ;)

Daarnaast heeft Oracle de boot gemist met hun 'cloud-oplossing'. Totaal niet schaalbaar.

Oracle Exadata is daarentegen nog wel interessant maar voor een gemiddeld bedrijf niet altijd rendabel.

Verder is ETL niet meer van deze tijd. In de cloud wereld wordt ELT toegepast en kan je vertellen, dat ik daarmee een betere en snellere performance haal dan alles op een Oracle database af te trappen. :)

Reageren is niet meer mogelijk